I 2005 købte jeg en mindre ejerlejlighed, som jeg aldrig nåede at flytte ind i. Kort tid efter mødte jeg en dejlig pige, og vi valgte at bo sammen i hendes hus. Jeg har udlejet min ejerlejlighed to gange. Først til to studerende og i begyndelsen af i år til en yngre mand, som desværre har vist sig at være umulig at tale fornuft med. Min lejer har klaget til huslejenævnet over huslejens størrelse, selv om han betaler noget mindre, end lejligheden reelt koster mig. Kan I oplyse, hvad huslejenævnet accepterer i husleje for et lejemål på 43 kvadratmeter? Min lejer betaler 6.500 kroner i husleje om måneden, mens jeg skal betale knap 10.000 kroner per måned. Jeg har sendt min lejer en opsigelse, fordi jeg ønsker at sælge lejligheden. Han har returneret opsigelsen med en håndskrevet bemærkning om, at jeg ikke kan opsige lejemålet.

Kan det være rigtigt, når vi har aftalt, at begge parter kan opsige lejemålet med tre måneders varsel?

"J.W."

Svar:

BÅDE-OG! samt JA!

Den danske lejelovgivning er en social beskyttelseslov, som indeholder to slags regler. Nemlig regler, der gælder, uanset om parterne aftaler noget andet i lejekontrakten, og regler, som kun gælder, hvis der ikke er aftalt noget andet i lejekontrakten.

Når det drejer sig om huslejens størrelse, kan en lejer til enhver tid få huslejenævnet til at afgøre, hvad der er den korrekte husleje for det pågældende lejemål. Eller sagt på anden vis, så kan lejere få dage efter, at de har skrevet under på en aftale, hvor huslejen for eksempel står til for eksempel 6.500 kroner om måneden, forsøge at få den nedsat til "det lejedes værdi", dvs. hvad der betales i husleje for lejligheder af tilsvarende størrelse og standard i det pågældende område.

"Det lejedes værdi" har intet at gøre med, hvad du selv har af udgifter på ejerlejligheden. I stedet kan du undersøge, hvad almindelige udlejningsboliger af samme størrelse og standard koster i området. Men huslejen bliver med stor sandsynlighed sat ned til et sted mellem 3.000 og 4.000 kroner, og du kan forpligtes til at tilbagebetale det beløb, som din lejer har betalt for meget, siden han flyttede ind i foråret i år.

Du har ingen mulighed for at opsige lejemålet, fordi du ønsker at sælge ejerlejligheden. Jeres aftale om, at du kan opsige lejemålet med tre måneders varsel er ugyldig, dvs. uden retsvirkning af nogen art. Sædvanligvis kan en ejer forsøge at opsige et lejemål med et års varsel, såfremt ejeren selv ønsker at bebo lejemålet. Men denne regel gælder ikke, når der er tale om en ejerlejlighed, du ikke selv har boet i, og hvor lejemålet er indgået efter 1. juli 1986. Du kan kun sælge lejligheden med respekt af lejemålet og dermed til stærkt reduceret pris.

J.G./E.F.