Døden

Doris er vågekone og at kunne hjælpe døende gør hende glad.

Vågetjenesten i Odense mangler frivillige.

Doris Møller, der er aktivitetsleder hos Vågetjenesten, som er en del af Dansk Røde Kors, har det skidt, når hun må meddele, at hun ikke har mulighed for at sende en ud og sidde ved en døende borger.

Af og til er det med de 15 frivillige, der er tilknyttet vågetjenesten nu, simpelthen ikke muligt at finde en, der kan tage ud til den døende.

Vågetjenesten

Røde Kors - VågetjenestenAktivitetsleder: Doris Møller, tlf: 28456303

Vågetjenesten tilbyder: Nærvær, omsorg, trtghed i de sidste timer.

Tilbudet er gratis og retter sig med pårørende, plejecentre og hjemmepleje i Odense kommune.

Åbent 24 timer i døgnet

- Jeg har en telefon, der er åbent 24 timer i døgnet, fordi jeg brænder for, at vi alle skal ordentligt herfra, siger Doris Møller.

- Mange ældre er alene, når de dør, og har brug for en, der kan sidde hos dem. Der er også mange pårørende, der har brug for aflastning i den svære tid. Derfor kontaktede jeg Dansk Røde Kors for seks år siden, fordi man dengang ikke havde en vågetjeneste i Odense. Når jeg ser tilbage på de seks år, der er gået, så er jeg ret stolt af at have været med til at gøre det muligt for døende at have en siddende ved deres side, når de skal herfra.

Jeg har en telefon, der er åbent 24 timer i døgnet, fordi jeg brænder for, at vi alle skal ordentligt herfra

Doris Møller

Nærvær, tryghed og omsorg

Vågetjenesten søger personer, der helst skal være væk fra arbejdsmarkedet, man skal have oplevet at sidde ved en døende person, og så er det vigtigt, at man er psykisk stærk.

- Som frivillig i vågetjenesten er man med til at yde menneskelig støtte ved at være til stede, skabe ro på dødslejet, trøste og berolige i den sidste tid samt aflaste pårørende, fortsætter Doris Møller.

- Vågetjenesten er et tilbud som retter sig mod pårørende samt plejecentre og hjemmepleje i Odense Kommune. Vi har indgået et samarbejde med Odense Kommune, om at plejeboliger og hjemmepleje kan tilkalde en vågekone, når der er en døende, der har brug for det.

- Jeg er af den opfattelse, at intet menneske bør være alene i sin sidste stund. Vågetjenesten formål er at mindske ensomheden og usikkerheden hos de, der har brug for os. Vi tilbyder nærvær, omsorg og tryghed, men erstatter ikke det professionelle personale.

- Man kan gøre brug af vågetjenesten både i dag-, aften- og nattetimerne, så derfor er min telefon altid tændt 24 timer i døgnet. Vi tilbyder at sidde op til fire timer hos den døende, hvor vi snakker, beroliger, holder i hånd og aer den døende på kinden, hvis vedkommende har brug for det, siger Doris Møller.

Flest rolige dødsfald

Ifølge Doris Møller foregår langt de fleste dødsfald på en rolig måde, hvor den døende stopper sin vejrtrækning, men det kan være ubehageligt at opleve, når man tror, at vedkommende har trukket vejret for sidste gang, og så pludselig raller lidt igen og vejrtrækningen går i gang.

Men for det meste er det en rolig død, man som vågekone er med til at opleve. Der kan i enkelte tilfælde være personer, der kæmper, stritter imod og er meget urolige.

Glad for donationer

- Når døden er indtruffet, forlader vi den døende efter at have givet pårørende eller plejepersonale besked, siger Doris Møller.

- Herefter har vi ikke mere at gøre. Men jeg har det personligt rigtig godt med at kunne se tilbage på at have været der for en døende på et vigtigt tidspunkt. Vågekonerne gør et meget hjælpsomt frivilligt stykke arbejde, som jeg er utrolig stolt over at være en del af.

- Og da vores arbejde er ulønnet og frivilligt, bliver vi faktisk ret glade, når der er pårørende, der sætter pris på vores tjeneste med et lille beløb til vores arbejde.

Hørelsen er det sidste, man mister

Doris har i øvrigt et par vigtige råd, man skal huske, når man sidder hos en, der er døende. Man skal lade være med at snakke om ting, der gør den døende utryg. Glem snakken om arv, begravelse og lignende til et tidspunkt hvor man ikke er i nærheden af den døende.

For selvom man tror, at vedkommende måske er langt væk, så er det sidste, en døende mister, sin hørelse.

  • Af: