Fnat er et problem, mange danskere oplever. Og det er ikke unormalt, at der optræder direkte epidemier med 20-30 års mellemrum.

- Fnat skyldes smitte i huden med fnatmiden, oplyser speciallæge i hud- og kønssygdomme Carsten Sand til den offentlige sundhedsportal sundhed.dk. I mange udviklingslande er det en almindelig sygdom.

Årsager til fnat

Fnatmiden overføres ved tæt kontakt mellem mennesker. Det kan fx være mellem familiemedlemmer, hvor man deler sovepladser eller den tætte fysiske kontakt, der opstår ved samleje. Man kan også blive smittet på sygehus eller på en anden institution, hvor der opholder sig en person med den meget smittefarlige type "skorpe" fnat (se neden for).

I sådanne tilfælde findes der mange fnatmider i støvet, og man kan blive smittet bare ved at være i nærheden af den smittede.

Sådan udvikles fnat

Når hunmiden kommer over på huden, vil den grave små gange i den øverste del af huden. Disse gange findes typisk på fingre eller ved håndled, men kan være overalt på kroppen. Med en lup kan man se de små gange i huden. De er især synlige på fingre, langs håndranden, på albuer, fødder og kønsdele.

Hunmiden vil parre sig med hanmiden nede i gangene, hvorefter hunnen lægger æg. I løbet af to uger udvikles æggene via larvestadium til kønsmodne mider.

Symptomer

Det kløer ca. 2-3 uger, efter at man er smittet. Kløen er værst om aftenen, når man kommer ned i sengevarmen. Kløen skyldes ikke så meget de få mider, som findes i huden, men at kroppens immunforsvar reagerer meget kraftigt mod miderne, mideæg og midernes afføring. Har man haft fnat før, kommer kløen tidligere, fordi immunforsvaret er "forberedt på smitten".

Samtidig med at der kommer kløe, vil der ofte komme små røde knopper på arme og krop. På grund af kløen vil der være kradsemærker rundt omkring på kroppen.

Søg læge, hvis duhar mistanke om fnat

Da der kan gå nogle uger eller måneder i forbindelse med fnat, kan der opstå faste knuder i huden, som kløer meget, også selvom man er blevet behandlet. Derfor skal man søge læge, hvis man pludselig får kløe over hele kroppen uden anden påviselig grund.

Ofte rammes svage eller svækkede personer af "skorpe" fnat. Der kan komme et tykt lag skæl på huden, som ligner en smuldret makron. Der er kun en let kløe ved "skorpe" fnat.

Det kan du selv gøre

Det vigtigste er, at du er opmærksom på, at du er smittet. Så kan du komme under behandling og forebygge, at andre smittes.

Du bør informere de personer, som du har været i tæt kontakt med, så de også kan behandles tidligt.

For mange unge "rygsæksturister" gælder, at de skal være opmærksomme på den øgede smitterisiko, når de anvender en seng, som andre har ligget i.

Behandling

Hvis man hurtigt behandles på korrekt måde, vil symptomerne gradvist fortage sig i løbet af 2-3 uger. Der skal ikke behandles flere gange, for fnatmidler kan i sig selv give anledning til forbigående kløe i huden.

Fnat behandles med en creme med permetrin, der dræber miderne. Produktet kan købes på apoteket uden recept. Brugsanvisningen skal følges nøje. Cremen skal smøres på overalt på kroppen om aftenen, før man går i seng. Bortset fra spædbørn undlader man at behandle i ansigt og hårbund. Næste dag skiftes undertøj og det tøj, som har været i direkte kontakt med kroppen. Tøjet vaskes. Herefter følger et brusebad, hvor cremen vaskes af kroppen. Alle i familien behandles samtidig for at undgå nye tilfælde.

Hvis det kløer efter behandling med den midedræbende creme, kan man anvende fugtighedscreme dagligt. Man kan tale med lægen om eventuelt at bruge en kløedæmpende creme eller andre kløedæmpende midler i nogle dage.